ค้นหาแบบพิเศษ

7 ข้อมูล

 • การตั้งค่าโดเมน: การตั้งค่า DNS เพื่อการใช้งาน Microsoft Azure
  เนื้อหา: การตั้งค่า DNS เพื่อการใช้งาน Microsoft Azure   Login เข้าสู่ระบบที่ https://register.dotarai.com แล้วคลิกที่เมนู โดเมน (1.1) หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอรายการโดเมนของท่าน ให้คลิกที่ ดู (1.2) หลังชื่อโดเมนที่ต้องตั้งค่า       ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของโดเมนที่ท่านเลือก หากท่านต้องการใช้บริการ Name Server ของดอทอะไร เพื่อจัดเก็บข้อมูลโซนไฟล์ของโดเมน ท่านจำเป็นต้องแก้ไข Name Server ให้เป็น ns1.dotarai.com ...
 • การดึงคืนและลบโดเมน: การลบโดเมน (Generic Top Level Domain Names: "gTLDs") (เช่น .com .net .org .info .biz .asia )
  เนื้อหา: การลบโดเมน (Generic Top Level Domain Names: "gTLDs") (เช่น .com .net .org .info .biz .asia )   โดเมน Generic Top Level Domain Names: "gTLDs" มีอายุ 1-10 ปี หากโดเมนหมดอายุเกิน 15 ...
 • วงจรชีวิตโดเมน: วงจรชีวิตโดเมน gTLDs
  เนื้อหา:   รายละเอียดวงจรชีวิตของโดเมน gTLDs   Available คือ ชื่อโดเมนว่างสามารถจดทะเบียนได้ สถานะ(โดเมนว่าง) Active คือ โดเมนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้อื่นจะไม่สามารถจดทะเบียนในชื่อนี้ได้ สถานะ (โดเมนไม่ว่าง) อายุโดเมนจะขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ท่านจดทะเบียนตั้งแต่ 1ปี โดยสามารถจดทะเบียนได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี Expired คือ โดเมนหมดอายุครบกำหนดที่จดทะเบียนไว้ ยังไม่มีการต่ออายุ หลังจากโดเมนหมดอายุเกิน 15 วันโดเมนดังกล่าวจถูกระงับบริการ DNS มีผลทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์หรือรับส่งEmailภายใต้ชื่อโดเมนได้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการต่ออายุ ในช่วงนี้ยังสามารถต่ออายุโดเมนได้  ภายใน ...
 • การตั้งค่าโดเมน: วิธีการทำ Forward และ Redirect
  เนื้อหา: วิธีการทำ Forward และ Redirect   Login เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บ https://register.dotarai.com หลังจากนั้นคลิกที่เมนู โดเมน (1.1) และกดเลือกเมนู โดเมนของฉัน (1.2) และคลิกที่ ดู (1.3) ของรายการโดเมนที่ท่านต้องการตั้งค่า     2. ตรวจสอบว่าเนมเซิฟเวอร์ของท่านเป็น ns1.dotarai.com และ ns2.dotarai.com หรือไม่ ถ้า 'ใช่' ท่านสามารถดำเนินการในขั้นตอนถัดไป หากไม่ใช่ ...
 • การตั้งค่าโดเมน: การตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับใช้งาน Google Apps
  เนื้อหา: การตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับใช้งาน Google Apps   Login เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บ https://register.dotarai.com หลังจากนั้นคลิกที่เมนู โดเมน (1.1) และกดเลือกเมนู โดเมนของฉัน (1.2) และคลิกที่ ดู (1.3) ของรายการโดเมนที่ท่านต้องการตั้งค่า   2. ตรวจสอบว่าเนมเซิร์ฟเวอร์ของท่านเป็น ns1.dotarai.com และ ns2.dotarai.com หรือไม่ ถ้า 'ใช่' ขอให้ข้ามไปทำข้อ 4 (หากท่านใช้ ...
 • การเปลี่ยนแปลงผู้ถึงครองโดเมน: วิธีการเปลี่ยนแปลงLogin โดเมน.th
  เนื้อหา: วิธีการเปลี่ยนแปลงLogin โดเมน.th   Login เข้าสู่ระบบที่ https://register.dotarai.com หรือถ้าท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิก กรุณาลงทะเบียนสมาชิกใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนใหม่ ที่หน้า www.dotarai.com คลิกเลือกเมนู โดเมน (2.1)  และคลิกเลือก ย้ายโดเมน (2.2) และใส่ชื่อโดเมนที่ท่านต้องการย้ายเข้ามาที่ดอทอะไรที่ช่อง โดเมน: (2.3) คลิก ตกลง (2.4) จากนั้นคลิก ถัดไป (3) ดังภาพด้านล่าง   4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของโดเมนที่ท่านต้องการย้าย ท่านสามารถเลือกจำนวนปีเพื่อต่ออายุสำหรับการย้ายโดเมนได้ ...
 • : วิธีการสำรองและกู้คืนข้อมูลในDirectAdmin
  เนื้อหา: วิธีการสำรองและกู้คืนข้อมูล วิธี สำรองข้อมูล ( Backup ) และ นำคืนข้อมูล ( Restore ) - Directadmin ระบบ จะทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่ดำเนินการ เก็บในรูปแบบบีบอัด tar 1 ไฟล์ เพื่อสะดวก กับการดาว์โหลดมาเก็บยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ได้แก่ ข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล ข้อมูลอีเมล์ รายชื่ออีเมล์ การตั้งค่า DNS ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: