ค้นหาแบบพิเศษ

6 ข้อมูล

 • การย้ายโดเมน: ขั้นตอนการย้ายโดเมน ccTLD สำหรับ Business Partner
  เนื้อหา: ขั้นตอนการย้ายโดเมน ccTLD (.co.th ,.ac.th ,.or.th,.or.th,.in.th)  ดังนี้ ย้ายโดเมน ccTLD (.co.th ,.ac.th ,.or.th,.or.th)ออกเอกสารออกจากหน่วยงานผู้ถือครองของโดเมนนั้นๆ ในส่วนของข้อความบนเอกสาร   “ดังกล่าว ทั้งนี้ขอย้ายโดเมนดังกล่าวมาที่ ……(ระบุชื่อหน่วยงาน BP)…../101  “  จะต้องระบุ /101 ทุกครั้ง หลังชื่อหน่วยงานBP ของท่าน เอกสารให้ผู้มีอำนาจเซ็นรับรอง ระบุชื่อสกุลตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมประทับตราสำคัญของหน่วยงาน ย้ายโดเมน .in.th หากโดเมนจดทะเบียนในนามบริษัท ...
 • การย้ายโดเมน: ขั้นตอนการย้ายโดเมน gTLD สำหรับBusiness Partner
  เนื้อหา: ขั้นตอนการย้ายโดเมน gTLD    ย้ายโดเมนจากที่อื่นมายังดอทอะไร      สำหรับการย้ายโดเมนแบบทั่วไปจากผู้ให้บริการอื่น มายังดอทอะไรนั้น  ขอให้ท่านดำเนินขั้นตอนดังนี้ก่อนดำเนินการส่งคำขอย้ายที่ระบบดอทอะไร a. ตรวจสอบอีเมลของผู้ติดต่อด้านบริหารของโดเมนที่ต้องการย้าย (Admin Contact) เป็นอีเมล์ที่ท่านสะดวกรับและตอบอีเมล b. ขอปลดล็อคโดเมนเนม (unlock Transfer) และรหัสยืนยันการย้าย Auth-ID หรือ EPP-Code c. หากโดเมนของท่านมีการตั้งค่า Privacy Protection ของโดเมนเนมไว้ ให้ทำการ Disable บริการนี้ออกก่อน   ล็อคอินทีี่ ...
 • การย้ายโดเมน: ขั้นตอนการย้ายโดเมนgTLD สำหรับลูกค้าทั่วไป (Transfer gTLD Domain)
  เนื้อหา: ขั้นตอนการย้ายโดเมนทั่วไปที่ไม่ใช่ .th | (Transfer gTLD Domain)   สำหรับการย้ายโดเมนแบบทั่วไปจากผู้ให้บริการอื่น มายังดอทอะไรนั้น  ขอให้ท่านดำเนินขั้นตอนดังนี้ก่อนดำเนินการส่งคำขอย้ายที่ระบบดอทอะไร a. เปลี่ยนอีเมลของผู้ติดต่อด้านบริหารของโดเมนที่ต้องการย้าย (Admin Contact) เป็นอีเมล์ที่ท่านสะดวกรับและตอบอีเมล b. ขอปลดล็อคโดเมนเนม (unlock Transfer) และรหัสยืนยันการย้าย Auth-ID หรือ EPP-Code เพื่อนำมาใส่ในขั้นตอนที่ 5 c. หากโดเมนของท่านมีการตั้งค่า Privacy Protection ของโดเมนเนมไว้ ...
 • การย้ายโดเมน: ขั้นตอนการย้ายโดเมน .th สำหรับลูกค้าทั่วไป (Transfer .th Domain)
  เนื้อหา: ขั้นตอนการย้ายโดเมน .th | (Transfer .th Domain)   Login เข้าสู่ระบบที่ https://register.dotarai.com หรือถ้าท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิก กรุณาลงทะเบียนสมาชิกใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนใหม่ ที่หน้า https://register.dotarai.com คลิกเลือกเมนู โดเมน (2.1)  และคลิกเลือก ย้ายโดเมน (2.2) และใส่ชื่อโดเมนที่ท่านต้องการย้ายเข้ามาที่ดอทอะไรที่ช่อง โดเมน: (2.3) คลิก ตกลง (2.4) จากนั้นคลิก ถัดไป ...
 • การเปลี่ยนแปลงผู้ถึงครองโดเมน: วิธีการเปลี่ยนแปลงLogin โดเมน.th
  เนื้อหา: วิธีการเปลี่ยนแปลงLogin โดเมน.th   Login เข้าสู่ระบบที่ https://register.dotarai.com หรือถ้าท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิก กรุณาลงทะเบียนสมาชิกใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนใหม่ ที่หน้า www.dotarai.com คลิกเลือกเมนู โดเมน (2.1)  และคลิกเลือก ย้ายโดเมน (2.2) และใส่ชื่อโดเมนที่ท่านต้องการย้ายเข้ามาที่ดอทอะไรที่ช่อง โดเมน: (2.3) คลิก ตกลง (2.4) จากนั้นคลิก ถัดไป (3) ดังภาพด้านล่าง   4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของโดเมนที่ท่านต้องการย้าย ท่านสามารถเลือกจำนวนปีเพื่อต่ออายุสำหรับการย้ายโดเมนได้ ...
 • การเปลี่ยนแปลงผู้ถึงครองโดเมน: วิธีการเปลี่ยนแปลงLogin โดเมน gTLD
  เนื้อหา: วิธีการเปลี่ยนแปลงLogin โดเมน gTLD   สำหรับการเปลี่ยนแปลง Login ของโดเมนทั่วไปที่ไม่ใช่ .th ( gTLD Domain) จากLoginเดิมไปยังLogin ใหม่ ขอให้ท่านดำเนินขั้นตอนดังนี้ Login เดิมแจ้งมายังดอทอะไร เพื่อขอรหัสยืนยันการย้าย Auth-ID หรือ EPP-Code เพื่อนำมาใส่ในขั้นตอนที่ 5 Login ใหม่สมัครสมาชิกที่หน้าเว็บดอทอะไร ตามข้อ 1   หลังจากนั้นดำเนินการดังนี้ Login เข้าสู่ระบบ หรือยังไม่สมัครสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ https://register.dotarai.com คลิกเลือกเมนู ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: