ค้นหาแบบพิเศษ

1 ข้อมูล

  • : วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใน DirectAdmin
    เนื้อหา: วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ขั้นแรก ให้เข้าไปที่ url นี้เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมลล์  URL : http://www.ชื่อโดเมน:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD  ซึ่งจะมีรายละเอียดหน้าจอ ดังนี้     ขั้นสอง ให้กรอกรายละเอียด Email ที่ท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยให้กรอกชื่อ Email เต็ม ๆ ของท่านเช่น       Email Address :   ชื่อโดเมน@โดเมนของท่าน     Old Password : < กรอกรหัสผ่านเก่าที่ท่่านต้องการเปลี่ยน >     New Password : < รหัสผ่านใหม่ของท่าน ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: