ขั้นตอนการย้ายโดเมน gTLD สำหรับBusiness Partner

ขั้นตอนการย้ายโดเมน gTLD 

 

  1. ย้ายโดเมนจากที่อื่นมายังดอทอะไร

     สำหรับการย้ายโดเมนแบบทั่วไปจากผู้ให้บริการอื่น มายังดอทอะไรนั้น  ขอให้ท่านดำเนินขั้นตอนดังนี้ก่อนดำเนินการส่งคำขอย้ายที่ระบบดอทอะไร

a. ตรวจสอบอีเมลของผู้ติดต่อด้านบริหารของโดเมนที่ต้องการย้าย (Admin Contact) เป็นอีเมล์ที่ท่านสะดวกรับและตอบอีเมล

b. ขอปลดล็อคโดเมนเนม (unlock Transfer) และรหัสยืนยันการย้าย Auth-ID หรือ EPP-Code

c. หากโดเมนของท่านมีการตั้งค่า Privacy Protection ของโดเมนเนมไว้ ให้ทำการ Disable บริการนี้ออกก่อน

 

  • ล็อคอินทีี่ https://bp.dotarai.com/bpAdmin/login.php เพื่อส่งคำขอย้ายโดเมน ใส่ชื่อโดเมน ใส่ Auth-ID ทำรายการจนได้เลขที่ใบสั่งซื้อครับ 
  • เมื่อตรวจสอบโดเมนเรียบร้อยแล้ว ดอทอะไร จะส่งEmail ยืนยันการย้ายไปยัง Email Admin ของโดเมน

    ตัวอย่างข้อความ

อีเมล์Subject: Domain Name Transfer - Request for Confirmation Message - XXXXXXX.com

“ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่าได้อ่านข้อความยืนยันการย้ายโดเมนแล้ว และข้าพเจ้ายืนยันว่าต้องการดำเนินการย้ายโดเมน XXXXXX.com ไปยัง DotArai - I confirm that I have read the Domain Name Transfer - Request for Confirmation Message. I confirm that I wish to proceed with the transfer of XXXXX.com to DotArai.”

ใช้Email admin ของโดเมนReply กลับมายังดอทอะไร อีกครั้ง เพื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งย้ายโดเมนให้ท่านต่อไป  เมื่อมีการส่งคำขอย้ายโดเมนแล้วและไม่มีการปฏิเสธการย้าย โดเมนจะย้ายเข้ามาประมาณ 6 วัน

 

2.การย้ายโดเมนภายในดอทอะไร  (โดเมนอยู่กับดอทอะไรต้องการย้ายไปยังBP)

  • แจ้งลูกค้าเจ้าของโดเมนติดต่อมายังดอทอะไร เพื่อขอ Auth-id ของโดเมนก่อน ลูกค้าส่งให้ทางBP

เมื่อทางBPได้รับ Auth-id แล้วส่งคำขอย้ายโดเมนเข้าระบบ ใส่ชื่อโดเมน ใส่ Auth-id ทำรายการจนได้เลขที่ใบซื้อ

หากดอทอะไร ได้รับคำขอเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการย้ายโดเมนให้ท่านทันที  เมื่อโดเมนย้ายสำเร็จท่านจะได้รับEmail แจ้งยืนยันการย้ายโดเมน

 

ท่านสามารถตรวจสอบWhois ของโดเมนที่ https://register.dotarai.com/whois.php หรือ https://whois.icann.org/en

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้