คำถามใน การต่ออายุโดเมน

  • ขั้นตอนการต่ออายุโดเมน   Login เข้าระบบที่ https://register.dotarai.com แล้วคลิกเมนู  โดเมน(1.1) เลือกโดเมนที่ท่านต้องการต่ออายุ คลิก ต่ออายุ(1.2)     2.  จากนั้นเลือกจำนวนปีที่ท่านต้องต่ออายุ(2.1) (โดเมนทั้งหมดยกเว้น .th จะมีอายุสูงสุดได้ 10 ปี เท่านั้น ท่านสามารถเลือกต่ออายุโดเมนได้ตั้งแต่ 1 - 10 ปี
    7645 ครั้ง

หัวข้อหลัก

การต่ออายุโดเมน

หัวข้อย่อย