คำถามใน การตั้งค่าโดเมน

 • การจัดการดีเอสดาต้า (DS Data)   1.Login เข้าระบบ แล้วคลิกที่เมนู โดเมน  (1.1) จากนั้นคลิกที่ โดเมนของฉัน (1.2)    2.เลือกโดเมนของคุณแล้วคลิกที่ ดู(2.1) 3.เลือกที่ ดีเอสดาต้า(3.1) แล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม(3.2) 4.4. ระบุข้อมูลดีเเอสดาต้าของคุณแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก(4.5)-Key tag(4.1)-Algorithm(4.2)-Digest Type(4.3)-Digest(4.4)     การลบดีเอสดาต้า 1. Login
  2266 ครั้ง
 • การจัดการโฮสต์ (Host)   การเพิ่มโฮสต์ 1. Login เข้าระบบ แล้วคลิกที่เมนู โดเมน (1.1) จากนั้นคลิกที่ โดเมนของฉัน (1.2)  2. เลือกโดเมนของคุณแล้วคลิกที่ ดู(2.1 3. คลิก โฮสต์(3.1) แล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม(3.2) 4. ทำการเพิ่มข้อมูลโฮสต์ของคุณดังนี้    4.1 ระบุ
  2722 ครั้ง
 • การตั้งค่า DNS เพื่อการใช้งาน Microsoft Azure   Login เข้าสู่ระบบที่ https://register.dotarai.com แล้วคลิกที่เมนู โดเมน (1.1) หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอรายการโดเมนของท่าน ให้คลิกที่ ดู (1.2) หลังชื่อโดเมนที่ต้องตั้งค่า       ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของโดเมนที่ท่านเลือก หากท่านต้องการใช้บริการ Name Server ของดอทอะไร เพื่อจัดเก็บข้อมูลโซนไฟล์ของโดเมน
  8562 ครั้ง
 • การแก้ไข Name Server (เนมเซิร์ฟเวอร์) 1. Login เข้าระบบ แล้วคลิกที่เมนู โดเมน  (1.1) หลังจากนั้นระบบจะแสดงรายการโดเมนในบัญชีใช้งานของท่าน ท่านสามารถกดคลิกที่ ดู (1.2) ของรายการโดเมนที่ท่านต้องการแก้ไข name server 2. ระบบจะแสดงรายละเอียดของโดเมน โดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลงค่า Name Server
  3920 ครั้ง
 • การตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับใช้งาน Google Apps   Login เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บ https://register.dotarai.com หลังจากนั้นคลิกที่เมนู โดเมน (1.1) และกดเลือกเมนู โดเมนของฉัน (1.2) และคลิกที่ ดู (1.3) ของรายการโดเมนที่ท่านต้องการตั้งค่า   2. ตรวจสอบว่าเนมเซิร์ฟเวอร์ของท่านเป็น ns1.dotarai.com และ ns2.dotarai.com หรือไม่
  5281 ครั้ง
 • วิธีการทำ Forward และ Redirect   Login เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บ https://register.dotarai.com หลังจากนั้นคลิกที่เมนู โดเมน (1.1) และกดเลือกเมนู โดเมนของฉัน (1.2) และคลิกที่ ดู (1.3) ของรายการโดเมนที่ท่านต้องการตั้งค่า     2. ตรวจสอบว่าเนมเซิฟเวอร์ของท่านเป็น ns1.dotarai.com และ ns2.dotarai.com
  8072 ครั้ง
 • การแก้ไข CNAME/A/MX/TXT record   Login เข้าสู่ระบบที่ https://register.dotarai.com แล้วคลิกที่เมนู โดเมน (1.1) หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอรายการโดเมนของท่าน ให้คลิกที่ ดู (1.2) หลังชื่อโดเมนที่ต้องตั้งค่า   ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของโดเมนที่ท่านเลือก หากท่านต้องการใช้บริการ Name Server ของดอทอะไร เพื่อจัดเก็บข้อมูลโซนไฟล์ของโดเมน ท่านจำเป็นต้องแก้ไข Name
  10736 ครั้ง

หัวข้อหลัก

การตั้งค่าโดเมน

หัวข้อย่อย