คำถามใน วงจรชีวิตโดเมน

  • วงจรชีวิตโดเมน .TH ดอทอะไรขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าทางทีเอชนิคได้มีการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตชื่อโดเมน .th และ .ไทย และกำหนดให้มีค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน ซึ่งจะส่งผลต่อโดเมน .th และ .ไทย สำหรับลูกค้าของบริษัท ดอทอะไร ดังต่อไปนี้ 1. โดเมนจะมีอายุเหลือสูงสุดได้ไม่เกิน 10 ปีเท่านั้น จะไม่สามารถจดทะเบียนหรือต่ออายุโดเมน ที่ทำให้โดเมนมีอายุเกิน 10 ปีได้2.
    22670 ครั้ง
  •   รายละเอียดวงจรชีวิตของโดเมน gTLDs   Available คือ ชื่อโดเมนว่างสามารถจดทะเบียนได้ สถานะ(โดเมนว่าง) Active คือ โดเมนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้อื่นจะไม่สามารถจดทะเบียนในชื่อนี้ได้ สถานะ (โดเมนไม่ว่าง) อายุโดเมนจะขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ท่านจดทะเบียนตั้งแต่ 1ปี โดยสามารถจดทะเบียนได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี Expired คือ โดเมนหมดอายุครบกำหนดที่จดทะเบียนไว้ ยังไม่มีการต่ออายุ หลังจากโดเมนหมดอายุเกิน 15
    2551 ครั้ง

หัวข้อหลัก

วงจรชีวิตโดเมน

หัวข้อย่อย