ขั้นตอนการย้ายโดเมนgTLD สำหรับลูกค้าทั่วไป (Transfer gTLD Domain)

ขั้นตอนการย้ายโดเมนทั่วไปที่ไม่ใช่ .th | (Transfer gTLD Domain)

 

สำหรับการย้ายโดเมนแบบทั่วไปจากผู้ให้บริการอื่น มายังดอทอะไรนั้น  ขอให้ท่านดำเนินขั้นตอนดังนี้ก่อนดำเนินการส่งคำขอย้ายที่ระบบดอทอะไร

a. เปลี่ยนอีเมลของผู้ติดต่อด้านบริหารของโดเมนที่ต้องการย้าย (Admin Contact) เป็นอีเมล์ที่ท่านสะดวกรับและตอบอีเมล

b. ขอปลดล็อคโดเมนเนม (unlock Transfer) และรหัสยืนยันการย้าย Auth-ID หรือ EPP-Code เพื่อนำมาใส่ในขั้นตอนที่ 5

c. หากโดเมนของท่านมีการตั้งค่า Privacy Protection ของโดเมนเนมไว้ ให้ทำการ Disable บริการนี้ออกก่อน

 

หลังจากนั้น

  1. Login เข้าสู่ระบบ หรือยังไม่สมัครสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ https://register.dotarai.com

  2. คลิกเลือกเมนู โดเมน(2.1) แล้วคลิกเลือกเมนู ย้ายโดเมน(2.2)

  3. แล้วใส่ชื่อโดเมนที่ท่านต้องการย้าย (3)

  4. แล้ว คลิก ตกลง (4) จากนั้นคลิก ดังภาพด้านล่าง

1.jpg

 

5. กรอก AUTH-ID ลงไป (5) โดยคุณต้องมี AUTH-ID ก่อน (ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้เอง หรือสอบถาม ได้ที่ผู้ให้บริการเดิม)

2.jpg

6. เมื่อกรอก AUTH-ID เรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่ม ถัดไป(6) ดังภาพ

 

7.ระบบจะแสดงรายละเอียดของโดเมนที่ต้องการย้ายเข้า

 

8. เลือกจำนวนปีในการย้ายโดเมน(8.1) (ในการย้ายโดเมนจะมีการต่ออายุเพิ่มอย่างน้อย 1ปี) แล้วคลิกเลือกเมนู ถัดไป(8.2)

Screenshot from 2015-08-14 13_55_01.png

 

9. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอสรุปราคาค่าบริการ โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 วิธี

10. หลังจากเลือกการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาคลิกเลือก Screenshot from 2015-06-08 16_20_40.pngข้อตกลงการลงทะเบียนดอทอะไร หลังจากที่ท่านได้อ่านเพื่อเป็นการยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ จากนั้นคลิก ยืนยันการสั่งซื้อ เพื่อส่งคำสั่งซื้อ

4.jpg

 

ท่านสามารถส่งหลักฐานการการชำระค่าบริการมายังดอทอะไร โดยการสแกนหรือถ่ายภาพของสลิปธนาคาร แล้วนำไฟล์รูปภาพนั้นมาอัพโหลดผ่านทางเมนูตะกร้าสินค้า / ส่งหลักฐานการโอนเงิน

 

หลังจากที่ดอทอะไรได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการแล้ว จะมีอีเมลส่งถึงผู้ติดต่อด้านบริหารของโดเมน (ตามขั้นตอน a.) เพื่อให้ผู้ติดต่อดังกล่าว ยืนยันรับทราบข้อตกลงการใช้บริการ และตกลงย้ายโดเมนมายังดอทอะไร (ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทาง ICANN หรือผู้ดูแลบริหารจัดการทรัพยากรอินเทอร์เน็ตโลก ระบุไว้) เมื่อได้รับอีเมลยืนยันกลับ คำขอย้ายโดเมนจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลฐานข้อมูล และหากไม่มีการโต้แย้ง โดเมนจะถูกดำเนินการย้ายภายในเวลาประมาณ 5 วัน โดยเมื่อโดเมนถูกย้ายมายังดอทอะไรเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีอีเมลแจ้งไปยังผู้ที่ส่งคำขอย้ายเพื่อทราบต่อไป

ข้อควรทราบ

  • โดเมนที่จดทะเบียนใหม่ไม่ถึง 60 วัน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายผู้ให้บริการ (Registrar) ได้

  • โดเมนที่เพิ่งย้ายผู้ให้บริการไม่ถึง 60 วัน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายผู้ให้บริการ (Registrar) อีกครั้งได้

  • กรุณาส่งคำขอย้ายโดเมนก่อนโดเมนหมดอายุอย่างน้อย 7 วัน

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้