ขั้นตอนการย้ายโดเมน .th สำหรับลูกค้าทั่วไป (Transfer .th Domain)

ขั้นตอนการย้ายโดเมน .th | (Transfer .th Domain)

 

  1. Login เข้าสู่ระบบที่ https://register.dotarai.com หรือถ้าท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิก กรุณาลงทะเบียนสมาชิกใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนใหม่ ที่หน้า https://register.dotarai.com

  2. คลิกเลือกเมนู โดเมน (2.1)  และคลิกเลือก ย้ายโดเมน (2.2) และใส่ชื่อโดเมนที่ท่านต้องการย้ายเข้ามาที่ดอทอะไรที่ช่อง โดเมน: (2.3) คลิก ตกลง (2.4)

  3. จากนั้นคลิก ถัดไป (3) ดังภาพด้านล่าง

Screenshot from 2015-06-08 20-04-38.png4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของโดเมนที่ท่านต้องการย้าย ท่านสามารถเลือกจำนวนปีเพื่อต่ออายุสำหรับการย้ายโดเมนได้ โดยกดเลือกจาก (4.1) (ทั้งนี้ในการย้ายโดเมนจะต้องมีการต่ออายุโดเมนอย่างน้อย 1 ปี ค่าบริการเป็นค่าบริการต่ออายุเท่านั้น) หลังจากนั้นคลิกเลือกเมนู ถัดไป (4.2)

Screenshot from 2015-08-12 09_48_29.png

 

5. ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปค่าบริการ โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 วิธี คือ รูปแบบการโอนผ่านธนาคาร/ATM หรือรูปแบบชำระผ่านบัตรเครดิต

 

6. ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องScreenshot from 2015-06-08 16_20_40.png ข้อตกลงการลงทะเบียนดอทอะไร (6.1) จากนั้นคลิก ยืนยันการสั่งซื้อ (6.2)


4.png

หากท่านเลือกชำระค่าบริการประเภทโอนเงิน ท่านสามารถส่งหลักฐานการการชำระค่าบริการมายังดอทอะไร โดยการสแกนหรือถ่ายภาพของสลิปธนาคาร แล้วนำไฟล์รูปภาพนั้นมาอัพโหลดผ่านทางเมนูตะกร้าสินค้า / ส่งหลักฐานการโอนเงิน

 

ตัวอย่างเอกสารประกอบการย้ายโดเมนภายใต้ .th   

สำหรับการย้ายโดเมนภายใต้ .th มายังดอทอะไรนั้น จำเป็นต้องใช้เอกสารการย้ายโดยผู้มีอำนาจ ซึ่งท่านสามารถเตรียมเอกสารตามตัวอย่างเอกสารแยกตามประเภทโดเมน ดังนี้  

 

เอกสารย้ายโดเมน .co.th   https://register.dotarai.com/docs/TransferDomain-COTH.pdf

เอกสารย้ายโดเมน .go.th   https://register.dotarai.com/docs/TransferDomain-GOTH.pdf

เอกสารย้ายโดเมน .or.th    https://register.dotarai.com/docs/TransferDomain-ORTH.pdf

เอกสารย้ายโดเมน .in.th (จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา) https://register.dotarai.com/docs/TransferDomain-INTH-persanal.pdf

เอกสารย้ายโดเมน .in.th (จดทะเบียนภายใต้นิติบุคล)

https://register.dotarai.com/docs/TransferDomain-INTH-company.pdf

เอกสารย้ายโดเมน .ac.th (รัฐบาล) https://register.dotarai.com/docs/TransferDomain-ACTH.pdf

เอกสารย้ายโดเมน .ac.th (เอกชน)

https://register.dotarai.com/docs/TransferDomain-ACTH-private.pdf

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้