การตั้งค่า DNS เพื่อการใช้งาน Microsoft Azure <br />

การตั้งค่า DNS เพื่อการใช้งาน Microsoft Azure

 

  1. Login เข้าสู่ระบบที่ https://register.dotarai.com แล้วคลิกที่เมนู โดเมน (1.1) หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอรายการโดเมนของท่าน ให้คลิกที่ ดู (1.2) หลังชื่อโดเมนที่ต้องตั้งค่า

 

1.jpg

 

 

  1. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของโดเมนที่ท่านเลือก หากท่านต้องการใช้บริการ Name Server ของดอทอะไร เพื่อจัดเก็บข้อมูลโซนไฟล์ของโดเมน ท่านจำเป็นต้องแก้ไข Name Server ให้เป็น ns1.dotarai.com และ ns2.dotarai.com

 


***หากท่านเลือกใช้บริการ Name Server อื่น ท่านจะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล CNAME/A/MX/TXT ที่ดอทอะไรได้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บไว้ที่ Name Server ที่ท่านใช้บริการอยู่ ท่านจะต้องดำเนินการแก้ไขที่ผู้ให้บริการ Name Server ของโดเมนเท่านั้น

 Screenshot from 2015-06-21 10_38_07.png

 

 

 

  1. หากโดเมนของท่านใช้ Name Server เป็น ns1.dotarai.com และ ns2.dotarai.com  อยู่แล้ว ระบบจะแสดงตัวเลือก โซนไฟล์ (3.1) ซึ่งท่านสามารถคลิก เพื่อเข้าไปสู่หน้าจอแก้ไขข้อมูล CNAME / A / MX / TXT ของโดเมนได้ สำหรับการเพิ่มข้อมูลใหม่นั้น เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลในช่องว่างเรียบร้อยแล้ว กรุณาคลิกปุ่ม เพิ่ม (3.2) ด้านหลังช่องที่ใส่ข้อมูลแต่ละประเภท

Screenshot from 2015-06-21 10_43_47.png

 

 

 

4. หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม 'บันทึก'(4) เพื่อส่งคำขอเพิ่มเติม CNAME / A / MX / TXT เมื่อท่านดำเนินการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในโซนไฟล์เสร็จแล้วทุกครั้ง เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลที่ทำดำเนินการไว้

 

หมายเหตุ

  • กรณีใส่ชื่อเครื่องต้องใส่ .(dot) ต่อท้ายทุกครั้ง มิฉะนั้นระบบจะเติมชื่อโดเมนหลังชื่อเครื่องที่ท่านกรอกเข้ามา

  • ข้อมูลประเภท A ใช้เมื่อต้องการชี้ชื่อเครื่องไปยัง IP Address (ถ้าเป็นเว็บต้อง Setup เครื่องที่ IP Address ดังกล่าวให้มี และแสดงข้อมูลของเว็บเรียบร้อยก่อน) ในช่อง “ค่า” จะต้องใส่เป็น IP Address จะใส่เป็นชื่อเครื่องไม่ได้

  • ข้อมูล MX ใช้สำหรับการใส่ข้อมูลเมลเซิร์ฟเวอร์เพื่อรับอีเมลสำหรับโดเมนนั้นๆ (ต้องตั้งค่าเซิฟเวอร์เพื่อให้รับอีเมลได้ก่อน) โดยสามารถเลือกใส่เซิร์ฟเวอร์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง ตามลำดับความสำคัญ

  • ข้อมูล CNAME ใช้เมื่อต้องการตั้งชื่อเรียกให้กับเครื่องเดิมมากกว่าหนึ่งชื่อ โดย CNAME จะเหมือนกับการตั้งชื่อเล่นให้กับเครื่องดังกล่าว

  • ข้อมูล TXT ใช้สำหรับการใส่ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโดเมน เช่น ข้อมูลการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน สำหรับสมัครบริการ Google Apps เป็นต้น

 

 

5. หากต้องการลบข้อมูลให้ทำเครื่องหมายScreenshot from 2015-06-21 10_49_53 - Copy.png หลังrecord ที่ต้องการลบ(5.1) จากนั้นคลิกเมนู ลบที่เลือกไว้(5.2)  เมื่อลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม  บันทึก (5.3)

Screenshot from 2015-06-21 10_49_53.png

 

 

6. การตั้งค่า DNS สำหรับ Microsoft Azure แนะนำดังนี้

** สำหรับการ setup cname นั้น การกำหนดค่าเป็นชื่อเครื่องที่มีชื่อโดเมนต่อท้าย จำเป็นต้องมี "." (จุด)ต่อท้าย

 

การตั้งค่าแบบ CNAME Record

www CNAME <appname>.azurewebsites.net.

  *     CNAME <appname>.azurewebsites.net.

 

การตั้งค่าแบบ A Record

@     A  IP address

www  A  IP address

 

(การตั้งค่า DNS ของชื่อเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ให้เลือกใช้ A หรือ CNAME อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถตั้งค่าทั้งสองประเภทพร้อมกันได้ เช่น www A IP-address หรือ www CNAME <appname>.azurewebsites.net.)

 

*** ค่า DNS ของ Microsoft Azure ท่านจะได้จากขั้นตอนการสมัคร Microsoft Azure (ขั้นตอนจาก Microsoft)  คลิกที่นี้

 

 *** ในการ validate ชื่อโดเมนที่จะใช้บริการ Microsoft Azure ทางดอทอะไรแนะนำให้เลือก validate โดยใช้ CNAME ตามรูปด้านล่าง

 

 

 

ที่มา: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service-web/app-service-web-tutorial-custom-domain#cname

 

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้