การลบโดเมน (Generic Top Level Domain Names: "gTLDs") (เช่น .com .net .org .info .biz .asia )

~ 0 min
30-01-2017 03:08

การลบโดเมน (Generic Top Level Domain Names: "gTLDs") (เช่น .com .net .org .info .biz .asia )

 

โดเมน Generic Top Level Domain Names: "gTLDs" มีอายุ 1-10 ปี

หากโดเมนหมดอายุเกิน 15 วัน (นับจากวันหมดอายุของโดเมน) โดเมนดังกล่าวจะถูกระงับบริการ DNS และหากเกินระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้รับการต่ออายุภายใน 30 วัน(นับจากวันหมดอายุของโดเมน)  

 

โดเมนจะถูกลบออกจากระบบดอทอะไร และส่งโดเมนกลับไปยัง ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)  ( Redemption Grace Period ระยะเวลา 30 วัน) ซึ่งหากต้องการต่ออายุโดเมนดังกล่าว จะมีค่าธรรมเนียมในการดึงคืนโดเมน 3,210 บาท/โดเมน บวกค่าบริการต่ออายุโดเมนอย่างน้อยหนึ่งปีตามราคาต่ออายุโดเมนในวันที่ทำการดึงคืนโดเมน

 

หลังจากนั้นโดเมนจะเข้าสู่ขั้นตอนการลบโดเมน 5 วัน ( Pending Delete ) ซึ่งขั้นตอนนี้จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ กับโดเมนได้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://register.dotarai.com/docs/Delete_Renew_Policy.html

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

คำหลัก