นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้.ไทย

~ 0 min
13-05-2020 08:49

 

ชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ที่ใช้อ้างอิง ดังนี้

    5.10.1 หมวดหมู่สำหรับชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย
        สำหรับ .ac.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้  .ศึกษา.ไทย
        สำหรับ .co.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้  .ธุรกิจ.ไทย
        สำหรับ .go.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้  .รัฐบาล.ไทย
        สำหรับ .mi.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้  .ทหาร.ไทย
        สำหรับ .net.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .เน็ต.ไทย
        สำหรับ .or.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้  .องค์กร.ไทย
        สำหรับ .in.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้  .ไทย


    5.10.2 จะต้องอ่านออกเสียงได้ตรงกันกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ที่อ้างอิง หรือ จะต้องมีความหมายตรงกัน


    5.10.3 ข้อยกเว้น : ชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย สามารถอ้างอิงจากเอกสารได้โดยตรง เช่นเดียวกับ การจดชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ในกรณีที่มีเอกสารยืนยันว่า มีการใช้ชื่อองค์กรที่แตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อที่ใช้จดทะเบียนอาจจะเป็นชื่อเต็ม หรือ ชื่อย่อของชื่อ บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร หรือ เป็นคำแปลของชื่อ บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร

>>คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด<<

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

คำหลัก