เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .AC.TH

~ 0 min
14-04-2020 21:05

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ทางสถานศึกษาสามารถออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนโดเมน ซึ่งระบุใจความดังนี้
 - หน่วยงานที่สังกัด
 - ที่ตั้งของโรงเรียน
 - รับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม
 - พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางสถานศึกษา


*หมายเหตุ กรณีที่เป็นสถานศึกษาประเภทกวดวิชา จะต้องแสดงใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเท่านั้น

 

ตัวอย่างเอกสาร

 - หนังสือรับรองการจดโดเมน

 - ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

คำหลัก