การจัดการ DS Data

~ 0 min
04-11-2020 07:14

การจัดการดีเอสดาต้า (DS Data)

 

1.Login เข้าระบบ แล้วคลิกที่เมนู โดเมน  (1.1) จากนั้นคลิกที่ โดเมนของฉัน (1.2)   

2.เลือกโดเมนของคุณแล้วคลิกที่ ดู(2.1)

3.เลือกที่ ดีเอสดาต้า(3.1) แล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม(3.2)

4.4. ระบุข้อมูลดีเเอสดาต้าของคุณแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก(4.5)
-Key tag(4.1)
-Algorithm(4.2)
-Digest Type(4.3)
-Digest(4.4)

 

 

การลบดีเอสดาต้า

1. Login เข้าระบบ แล้วคลิกที่เมนู โดเมน  (1.1) จากนั้นคลิกที่ โดเมนของฉัน (1.2)

2. เลือกโดเมนของคุณแล้วคลิกที่ ดู(2.1)

3. เลือกที่ ดีเอสดาต้า(3.1) แล้วคลิกที่ปุ่ม ลบ(3.2)

4. คลิกที่ ใช่(4.1) เพื่อยืนยันการลบ

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

คำหลัก