การจัดการ Host

~ 0 min
04-11-2020 08:04

การจัดการโฮสต์ (Host)

 

การเพิ่มโฮสต์

1. Login เข้าระบบ แล้วคลิกที่เมนู โดเมน (1.1) จากนั้นคลิกที่ โดเมนของฉัน (1.2) 

2. เลือกโดเมนของคุณแล้วคลิกที่ ดู(2.1

3. คลิก โฮสต์(3.1) แล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม(3.2)

4. ทำการเพิ่มข้อมูลโฮสต์ของคุณดังนี้
    4.1 ระบุ เนมเซิร์ฟเวอร์(4.1)
   

     ตัวอย่าง เช่น 
                          เนมเซิร์ฟเวอร์ภายใต้โดเมนตัวเอง
                         โดเมน =  leakung.in.th
                         เนมเซิร์ฟเวอร์ =  ns1.leakung.in.th

                         เนมเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โดเมนตัวเอง
                        โดเมน =  leakung.in.th
                        เนมเซิร์ฟเวอร์ =  ns1.dotarai.com

    4.2  ระบุ ไอพีแอดเดรส(4.2)
    4.3  คลิกเพื่อ เพิ่ม ไอพีแอดเดรสลงในรายการ
    4.4 คลิกที่ บันทึก(4.4)

**ถ้าเนมเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โดเมนตัวเองให้ข้ามขั้นตอนที่ 4.2 และ 4.3 ให้คลิกที่ บันทึก(4.4) ได้เลย

 
การลบโฮสต์

1. Login เข้าระบบ แล้วคลิกที่เมนู โดเมน  (1.1) จากนั้นคลิกที่ โดเมนของฉัน (1.2)

2. เลือกโดเมนของคุณแล้วคลิกที่ ดู(2.1)

3. คลิก โฮสต์(3.1) เลือกโฮสต์ที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม ลบ(3.2)

4. คลิกที่ปุ่ม ลบ(4.1)

 

การจัดการไอพีแอดเดรส

1.Login เข้าระบบ แล้วคลิกที่เมนู โดเมน  (1.1) จากนั้นคลิกที่ โดเมนของฉัน (1.2)

2. เลือกโดเมนของคุณแล้วคลิกที่ ดู(2.1)

3. คลิก โฮสต์(3.1) เลือกโฮสต์ที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม จัดการไอพี(3.2)

4. การเพิ่มไอพีแอดเดรส
    4.1 คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม(4.1.1)

    4.2 ระบุ ไอพีแอดเดรส(4.2.1) ของคุณแล้วคลิกที่ปุ่ม ตกลง(4.2.2)

5. การลบไอพีแอดเดรส
    5.1 คลิกที่ปุ่ม ลบ(5.1.1)

    5.2 คลิกที่ปุ่ม ลบ(5.2.1) อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบ 

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

คำหลัก