การแก้ไข Name Server (เนมเซิร์ฟเวอร์)

~ 0 min
09-09-2020 07:36

การแก้ไข Name Server (เนมเซิร์ฟเวอร์)

1. Login เข้าระบบ แล้วคลิกที่เมนู โดเมน  (1.1) หลังจากนั้นระบบจะแสดงรายการโดเมนในบัญชีใช้งานของท่าน ท่านสามารถกดคลิกที่ ดู (1.2) ของรายการโดเมนที่ท่านต้องการแก้ไข name server

2. ระบบจะแสดงรายละเอียดของโดเมน โดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลงค่า Name Server ได้โดยคลิกที่ เนมเซิฟเวอร์ (2.1) แล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม(2.2)

3. ระบุค่า Name Server ที่ต้องการ ในช่อง เนมเซิร์ฟเวอร์ (3.1) (ใส่ข้อมูลอย่างน้อยสองชื่อที่ไม่ซ้ำกัน) ในกรณีที่ท่านต้องการใช้ Name Serverของดอทอะไร
ขอให้ท่านระบุชื่อ Name Server เป็น ns1.dotarai.com, ns2.dotarai.com  แล้วกด ยืนยันการแก้ไข (3.2)

4.หากเนมเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุอยู่ภายใต้โดเมนตัวเองให้ระบุชื่อเนมเซิร์ฟเวอร์ (4.1) ระบุ ไอพีแอดเดรส(4.2)  แล้วกดเพิ่ม (4.3) จากนั้นกด ยืนยันการแก้ไข(4.4)

** ถ้าเนมเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โดเมนตัวเองระบบจะไม่แสดงขั้นตอนที่ 4 ให้คลิกที่ ยืนยันการแก้ไข(4.4) ได้เลย

** สำหรับ Name Server ที่อยู่ภายใต้โดเมนของท่านเองท่านจะต้องระบุไอพีแอดเดรส ของ Name Server ดังกล่าว  
    หรือหากท่านไม่ทราบ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ ผู้ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ของท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

5. เมื่อทำการแก้ไข Name Server เรียบร้อยแล้วให้คลิก บันทึก (5)

6. หากข้อมูล Name Server ถูกต้องระบบจะดำเนินการแก้ไขข้อมูล Name Server ของท่านทันที หากท่านพบว่า Name Server ไม่ได้รับการแก้ไข
ท่านสามารถส่งอีเมลติดต่อเจ้าหน้าที่ดอทอะไรให้ช่วยตรวจสอบที่ support@dotarai.co.th 

** ทั้งนี้หากผู้ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ของท่านได้ทำการ Setup Web Site ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
    ท่านจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านได้หลังจากการแก้ไข Name Server 

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

คำหลัก