การตั้งค่าข้อมูลผู้เสียภาษี ( TAX ID )

~ 0 min
14-04-2020 21:32

 

การตั้งค่าข้อมูลผู้เสียภาษี ( TAX ID )1. Login เข้าสู่ระบบที่ https://register.dotarai.com หรือถ้าท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิก กรุณาลงทะเบียนสมาชิกใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนใหม่ ที่หน้า https://register.dotarai.com

 

2. จากนั้นคลิกที่ โปรไฟล์ (2.1)  แล้วเลือก โปรไฟล์ย่อย (2.2) และคลิกที่ไอคอน แก้ไข (2.3) ดังภาพด้านล่าง

1.jpg

 

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของโปรไฟล์ย่อย คลิกเลือก ผู้ติดต่อด้านการเงิน  ดังภาพที่ปรากฎ

 

Screenshot from 2015-06-08 18_21_57.png4.ช่องประเภทของผู้ติดต่อ ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา เลือก บุคคล และช่อง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก  (โดยไม่ต้องเว้นช่องว่าง หรือใส่สัญลักษณ์พิเศษ)

ตัวอย่างเช่น 1234567890123

tx.jpgหรือ หากเป็นนิติบุคคล ให้เลือก นิติบุคคล และช่อง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก และ ระบุสาขาของหน่วยงาน (โดยไม่ต้องเว้นช่องว่าง หรือใส่สัญลักษณ์พิเศษ)

ตัวอย่างเช่น 1234567890123

Screenshot from 2015-05-13 18_57_44.jpg

 

หรือ ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ให้เลือก ต่างชาติ

 

Screenshot from 2015-05-13 19_04_06.jpg

 

5.หลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึกโปรไฟล์ เพื่อบันทึกข้อมูล

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

คำหลัก